#1 Digital Marketing w czasach COVID-19: Zrozumieć ekonomiczny szok