#7 Digital Marketing w czasach COVID-19: Etapy budowania procesów w Digital Marketing