#8 Digital Marketing w czasach COVID-19: Przykład organizacji procesów Digital Marketing’u dla średniej wielkości firmy