Jak ustrukturyzować lejek sprzedażowy, aby odnieść sukces w marketingu SaaS?

Lejek sprzedażowy to sprawdzony sposób na przenoszenie leadów przez proces marketingowy i osiągnięcie sukcesu marketingowego SaaS.

 

Nie jest to jednak tak proste, jak wrzucenie kilku pól do systemu zarządzania potencjalnymi klientami, opublikowanie kilku postów na blogu lub utworzenie kilku slajdów w prezentacji.

 

Jeśli masz odpowiednie informacje i zasoby, wdrożenie lejka sprzedaży jest proste i łatwe do osiągnięcia. Wymaga to tylko przemyślanego planowania i struktury.

 

Rozpoczęcie działań może przypominać wspinaczkę na Mount Everest, jeśli nie wiesz, co robisz – ale zaufaj nam: gdy już zaczniesz, nie będzie to żadnym wyzwaniem.

 

Przygotuj się do podjęcia pierwszych kroków w kierunku sukcesu marketingowego SaaS wraz z przydatnym przewodnikiem na temat struktury lejka sprzedaży, aby odnieść sukces marketingowy SaaS!


Krok 1: Określ, które etapy lejka sprzedażowego są dla Ciebie najważniejsze

 

Ścieżka sprzedaży składa się zazwyczaj z trzech etapów, chociaż mogą się one różnić w zależności od rodzaju działalności.

 

Są to:

 • Generowanie leadów,
 • Pielęgnacja leadów,
 • Konwersja leadów.

 

Istnieją też inne etapy, które mieszczą się pomiędzy wymienionymi fazami, w zależności od modelu biznesowego i sposobu, w jaki ustrukturyzujesz lejek.

 

Możesz na przykład chcieć uwzględnić ocenianie potencjalnych klientów i opracowywanie reguł oceniania pomiędzy etapami pielęgnowania leadów i konwersji leadów.

 

Musisz zdecydować, które etapy lejka są dla Ciebie najważniejsze, a następnie odpowiednio go ustrukturyzować.

 

Krok 2: Określ, jaka treść jest istotna dla każdego etapu lejka sprzedażowego

 

Gdy już wiesz, które etapy lejka są dla Ciebie najważniejsze, następnym krokiem jest określenie, jakie treści są istotne dla każdego z tych szczebli.

 

Zadaj sobie następujące pytania:

 • Jaki jest cel działania?
 • Jakie są potrzeby i problemy ludzi na tym etapie?
 • Co próbują oni osiągnąć?

Na podstawie odpowiedzi z tych pytań będziesz w stanie wymyślić odpowiednią treść, dostosowaną do etapu lejka.

 

Krok 3: Zdecyduj, jakie działania są najbardziej odpowiednie dla każdego etapu lejka sprzedażowego

 

Każdy etap ścieżki powinien zawierać wezwanie do działania.

 

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie do etapu działanie.

 

Na przykład, jeśli Twoim etapem generowania leadów jest kampania marketingowa z influencerami na Instagramie, która przynosi mnóstwo leadów, wezwaniem do działania powinno być zachęcenie ludzi do pobrania lead magnetu w zamian za ich dane kontaktowe.

 

Na każdym etapie lejka musisz zadać sobie następujące pytania:

 • Jaki jest cel tego etapu?
 • Jakie są potrzeby i problemy ludzi na tym etapie?
 • Co oni próbują osiągnąć?
 • Jakie jest najlepsze wezwanie do działania na tym etapie?
 • Jakie jest najlepsze działanie, jakie ludzie mogą podjąć na tym etapie, które przybliży ich do następnego etapu lejka?

 

Krok 4: Określ, które zdarzenia powinny wyzwalać zachowanie na każdym etapie lejka sprzedażowego

 

Każdy etap ścieżki powinien być uruchamiany przez zdarzenie.

 

To zdarzenie powinno być odpowiednie dla konkretnego etapu lejka i powinno być czymś, co dzieje się lub jest wykonywane przez osobę na tym etapie.

 

Na przykład, wydarzeniem, które powoduje, że ludzie przechodzą z etapu generowania leadów do etapu pielęgnowania leadów, może być pobranie lead magnetu.

 

Wydarzeniem może być także obejrzenie określonego filmu lub udział w seminarium internetowym. Może to być zakończenie quizu. Może to być także wypełnienie formularza.


Krok 5: Zadaj sobie te pytania

 

 • Jaki jest cel tego etapu? Jakie są potrzeby i problemy ludzi na tym etapie? Co oni próbują osiągnąć?
 • Jakie jest najlepsze wezwanie do działania na tym etapie? Jakie jest najlepsze działanie, jakie ludzie mogą podjąć na tym etapie, które przybliży ich do następnego etapu lejka?
 • Jakie wydarzenie powoduje, że ludzie przechodzą z tego etapu lejka do następnego?
 • Czy to zdarzenie wyzwala zachowanie na tym etapie, a jeśli tak, to jakie zachowanie?
 • Jakie treści są istotne dla tego etapu?
 • Jaki jest najlepszy sposób dostarczania tych treści?

 Teraz wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić swój plan w życie.


Wnioski

 

Gotowy do rozpoczęcia budowy lejka sprzedażowego?

 

Najpierw powinieneś określić, które etapy ścieżki są dla Ciebie najważniejsze, a następnie dowiedzieć się, jakie treści są istotne dla każdego z tych etapów.

 

Następnie musisz zdecydować, jakie działania są najbardziej odpowiednie dla każdego etapu lejka, a potem powinieneś określić, które zdarzenia powinny wywołać zachowanie na każdym etapie.

 

Na koniec zadaj sobie odpowiednie pytania, aby ostatecznie móc wprowadzić swój plan w życie!

AboutPatrycja Kaczor
Digital Marketing Manager