Akademia Wychowania Fizycznego

P

rzez ponad 11 lat pracuję na najlepszej uczelni sportowej (zgodnie z rankingiem) w Polsce.

 

Przez ten czas:

  • Poprowadziłem ponad 3 300 godzin zajęć i wykładów z zakresu szeroko rozumianego marketingu i zarządzania.
  • Napisałem ponad 33 prace naukowe i obroniłem doktorat z zakresu marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  • Odbyłem letni staż naukowy w Shippensburg University w USA.
  • Otrzymałem nagrodę dziekana za efektywność naukową.
  • W ankietach oceny zajęć, jestem wskazywany przez studentów jako jeden z najbardziej charyzmatycznych wykładowców.
  • Jako pełnomocnik Dziekana do spraw promocji uczelni, uczestniczyłem w pracach zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie audytu marki i przygotowanie planu marketingowego.
  • Corocznie występuję na Dniach Otwartych uczelni jako osoba prezentująca Wydział Nauk o Sporcie.
  • Obecnie rozpocząłem pracę w zespole naukowym Prof. Joanny Szczepańskiej-Gieracha.
Klient:
AWF
Data:
2008-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.