VR TierOne

P

rojekty, które dają najwięcej satysfakcji to te, gdzie dostarczany na rynku produkt może realnie pomóc ludziom. Dlatego praca na rzecz wprowadzania nowej marki w branży medycznej była dla nas szczególnie ważna.

VR TierOne to urządzenie medyczne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do skutecznego wspierania procesu leczenia i rehabilitacji. Szczególnie dla pacjentów po udarze, w szpitalnych oddziałach kardiologicznych i onkologicznych oraz w domach opieki.

Klient:
VR TierOne
Data:
2018-2019
Zobacz jak wygląda strona internetowa firmy: VR TierOne
Co zrobiliśmy?

Wsparliśmy VR TierOne w:

  • Budowaniu strategii marketingowej. Braliśmy czynny udział w omawianiu poszczególnych etapów działań, powtórnie analizowaliśmy wybrany segment rynku oraz sposób komunikacji. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy przyjęte założenia biznesowe mają swoje uzasadnienie i czy można by poprowadzić je jeszcze lepiej.
  • Przygotowaliśmy system informacji wizualnej marki. Zajęliśmy się przygotowaniem nowego logo, opracowaliśmy stronę (zarówno od strony content’owej jaki graficznej).
Rezultaty

Skuteczność VR TierOne w wspieraniu procesu leczenia i rehabilitacji, potwierdzona została w badaniach naukowych, które zostaną opublikowane w najbardziej prestiżowych na świecie jurnalach.

Czujemy olbrzymią satysfakcję, że mogliśmy przyczynić się do wprowadzania nowej marki na rynek, która realnie pomaga ludziom.

Dzięki naszym działaniom, mogliśmy wesprzeć twórców VR TierOne w:

  • opracowaniu kompletnego systemu informacji wizualnej, który stał się podstawą do dalszej promocji rozwiązania oraz do
  • optymalizacji strategii wprowadzenia nowej marki na rynek polski i zagraniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.