Jak aktualnie pozyskiwać klientów dla firm IT&software?

  Od początku działalności 0101marketing specjalizujemy się w branży IT. Współpracujemy z firmami, które tworzą custom development. Widzimy zmiany, które zachodzącą na rynku od...

Top formaty, które biorą udział w procesie zakupowym B2B

Osoby zaangażowane w proces zakupu B2B w coraz mniejszym stopniu polegają na dziale sprzedaży jako źródle informacji i coraz częściej samodzielnie szukają informacji online. W tworzeniu...

Jak stworzyć skuteczny digital marketing w firmie IT&Software?

Jak stworzyć skuteczny digital marketing w firmie IT&Software? Oferta specjalna Pod nazwą: Kampania LinkedIn DM + Lead Magnet + GFO...