Skip to main content
MarketingMarketing Operacyjny

LinkedIn Marketing: Jak przygotować skuteczny magnes na leady?

Jak aktualnie pozyskiwać klientów dla firm IT & software magnes na leady

Bardzo krótka prezentacja, odpowiadająca na pytanie, jakie kroki podjąć, aby napisać ciekawy magnes na leady: white paper, ebook itp. – przygotowana przez dr Wojciech Idzikowskiego

Wojciech Idzikowski

17+ lat doświadczenia biznesowego — tyle czasu zajęło mi zdefiniowanie najlepszych praktyk w marketingu. Ponad 150 rozwiązań IT — z moją pomocą zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek. 5+ lat pracowałem jako Chief Marketing Officer w różnych firmach IT, realizowałem działania marketingowe w 64 krajach dla 5 mln użytkowników. 14+ lat pracy na Uczelni — obecnie zajmuję stanowisko Adiunkta, jestem również wykładowcą w programie MBA oraz prowadzę badania naukowe wspólnie z profesorem Uniwersytetu w Shippensburgu (USA). 34+ publikacje naukowe i rozprawa doktorska z zakresu marketingu. Uważam siebie za osobę, która najlepiej radzi sobie z danymi. Dlatego digital marketing jest obszarem, w którym czuję się najlepiej. Na podstawie wyników potrafię określić, które działania sprawdzają się najlepiej, które są najbardziej rentowne.