Skip to main content

Prognozowanie sprzedaży to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalający na planowanie działań, alokację zasobów, a także podejmowanie strategicznych decyzji. Dlatego warto znać różne metody prognozowania sprzedaży, aby wybrać tę, która najlepiej pasuje do naszego biznesu. W tym artykule przedstawimy najważniejsze metody prognozowania sprzedaży oraz wskazówki, jak je wykorzystać.

Podstawowe metody prognozowania sprzedaży

Metody prognozowania sprzedaży można podzielić na dwa główne typy: metody jakościowe oraz metody ilościowe. Każdy z tych typów ma swoje zalety i wady, dlatego warto je poznać, aby wybrać odpowiednią metodę dla naszego biznesu.

Metody jakościowe prognozowania sprzedaży

Metody jakościowe opierają się na opiniach, sądach i wiedzy ekspertów związanych z daną dziedziną, a nie na analizie statystycznej czy danych ilościowych. Niektóre z nich to:

 • Prognozowanie oparte na etapach szans sprzedaży – polega na ocenie prawdopodobieństwa zamknięcia sprzedaży na poszczególnych etapach procesu sprzedaży.
 • Prognozowanie wielozmiennych – uwzględnia wiele zmiennych wpływających na sprzedaż, takich jak trendy rynkowe, zachowania klientów czy wpływ działań marketingowych.
 • Prognozowanie długości cyklu sprzedaży – skupia się na estymacji długości czasu potrzebnego na zamknięcie transakcji, od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji sprzedaży.
 • Prognozowanie intuicyjne – polega na wykorzystaniu intuicji, wiedzy i doświadczenia eksperckiego do prognozowania przyszłych wyników sprzedaży.

Metody ilościowe prognozowania sprzedaży

Metody ilościowe wykorzystują dane liczbowe oraz modele matematyczne do prognozowania wyników sprzedaży. Są to między innymi:

 • Analiza szeregów czasowych – polega na analizie danych historycznych, aby wykryć wzorce i trendy, które można wykorzystać do prognozowania przyszłych wartości sprzedaży.
 • Analiza regresji – identyfikuje związki między zmienną zależną (sprzedaż) a jedną lub kilkoma zmiennymi niezależnymi (np. wydatki na marketing, zadowolenie klientów).
 • Wygładzanie wykładnicze – jest to metoda prognozowania oparta na ważonej średniej danych historycznych, gdzie większa waga przypisywana jest najnowszym danym.

Prognozowanie sprzedaży w praktyce – jak wykorzystać różne metody?

W praktyce, wybór odpowiedniej metody prognozowania sprzedaży zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Dostępność danych – dostęp do danych historycznych oraz jakość tych danych wpływa na wybór metody prognozowania sprzedaży. Jeśli mamy dużo danych, możemy wykorzystać metody ilościowe, takie jak analiza szeregów czasowych czy regresji. Jeśli jednak danych jest mało lub są one niepewne, warto zastosować metody jakościowe.
 • Horyzont prognozowania – czas, na jaki chcemy prognozować wyniki sprzedaży, również wpływa na wybór metody. Metody ilościowe, takie jak analiza szeregów czasowych, są bardziej odpowiednie do prognozowania krótkoterminowego, natomiast metody jakościowe, takie jak prognozowanie wielozmiennych, lepiej sprawdzają się w prognozowaniu długoterminowym.
 • Dokładność prognoz – w zależności od tego, jak precyzyjne prognozy chcemy uzyskać, możemy zastosować różne metody. Metody ilościowe, takie jak analiza regresji, zwykle dają bardziej precyzyjne prognozy liczbowe. Metody jakościowe, takie jak prognozowanie intuicyjne, mogą dostarczyć szerszych informacji, ale z większym stopniem niepewności.

Wykorzystanie metryk do prognozowania sprzedaży

W prognozowaniu sprzedaży warto skupić się na analizie odpowiednich metryk. Oto niektóre z nich:

 • Wskaźniki generowania leadów – liczba wygenerowanych leadów, współczynnik konwersji, jakość leadów mają bezpośredni wpływ na prognozowanie sprzedaży. Analizując te wskaźniki, można ocenić wielkość potencjalnych szans sprzedaży oraz efektywność strategii generowania leadów.
 • Wskaźniki lejka sprzedaży – wskaźniki te śledzą postęp szans sprzedaży na poszczególnych etapach procesu sprzedaży. Kluczowe metryki obejmują liczbę szans na każdym etapie, współczynniki konwersji między etapami, średnią wartość transakcji oraz długość cyklu sprzedaży.
 • Koszt pozyskania klienta (CAC) – CAC mierzy koszty związane z pozyskaniem nowego klienta. Pozwala ocenić efektywność działań sprzedażowych i marketingowych oraz dostarcza informacji na temat inwestycji potrzebnych do osiągnięcia wzrostu sprzedaży.
 • Wskaźniki rotacji i retencji klientów – wskaźniki te mierzą procent klientów utraconych w określonym czasie oraz procent klientów zatrzymanych. Wpływają one bezpośrednio na przychody i powinny być uwzględnione w prognozowaniu sprzedaży, aby uwzględnić trendy związane z rotacją lub retencją klientów.
 • Średnia długość cyklu sprzedaży – średni czas potrzebny na zamknięcie transakcji, od pierwszego kontaktu z klientem do finalizacji sprzedaży, wpływa na prognozowanie sprzedaży. Dłuższe cykle sprzedaży mogą opóźniać uzyskanie przychodów, podczas gdy krótsze cykle mogą przyspieszyć generowanie przychodów.
 • Czynniki sezonowe i czasowe – wiele przedsiębiorstw doświadcza sezonowych wahaniń sprzedaży. Rozpoznanie wzorców sezonowości, takich jak okresy szczytowej sprzedaży lub okresy niskiego popytu, jest kluczowe dla dokładnego prognozowania sprzedaży. Dodatkowo, uwzględnienie czynników czasowych, takich jak wzrost miesiąc do miesiąca czy rok do roku, pozwala uwzględnić zmiany czasowe w wynikach sprzedaży.
 • Wskaźniki ekonomiczne – zewnętrzne wskaźniki ekonomiczne, takie jak wzrost PKB, bezrobocie, oprocentowanie i zaufanie konsumentów, mogą wpływać na prognozowanie sprzedaży. Wskaźniki te dostarczają informacji na temat ogólnych warunków ekonomicznych oraz zachowań klientów.

Najlepsze praktyki w prognozowaniu sprzedaży

Oto kilka najlepszych praktyk, które warto zastosować w prognozowaniu sprzedaży:

 • Angażowanie zespołów sprzedaży – angażowanie zespołów sprzedaży w prognozowanie sprzedaży jest kluczowe dla uzyskania dokładnych prognoz. Zespoły te mają bezpośredni kontakt z klientami, dlatego posiadają najnowsze informacje o preferencjach klientów, zachowaniach rynkowych i trendach.
 • Stosowanie strategii mających na celu poprawę dokładności prognozowania sprzedaży – aby poprawić dokładność prognozowania sprzedaży, warto zastosować takie strategie, jak analiza danych historycznych, segmentacja i walidacja danych, stosowanie wielu metod prognozowania czy uwzględnianie czynników zewnętrznych.
 • Regularne przeglądanie i aktualizowanie prognoz – regularne przeglądanie i aktualizowanie prognoz jest niezbędne dla utrzymania ich dokładności i aktualności. Rynki są dynamiczne, a czynniki wpływające na wyniki sprzedaży mogą szybko się zmieniać. Przedsiębiorstwa muszą regularnie przeglądać i aktualizować prognozy sprzedaży, aby uwzględniać najnowsze dane oraz informacje rynkowe.

Narzędzia do prognozowania sprzedaży

Do prognozowania sprzedaży warto wykorzystać odpowiednie narzędzia, które mogą ułatwić proces prognozowania oraz poprawić jego dokładność. Oto niektóre z nich:

 • Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) – platformy CRM, takie jak Salesforce, Expandi (więcej o automatyzacji na LinkedIn z Expandi), HubSpot CRM czy Zoho CRM, często zawierają wbudowane funkcje prognozowania. Pozwalają one zespołom sprzedaży śledzić i zarządzać interakcjami z klientami, szansami sprzedaży oraz prognozami przychodów.
 • Oprogramowanie do analizy sprzedaży – narzędzia do analizy sprzedaży, takie jak Tableau, Microsoft Power BI czy InsightSquared oraz DataBox (więcej o Databox) oferują zaawansowane funkcje analizy i raportowania. Integrują się z systemami CRM oraz innymi źródłami danych, pozwalając na analizę wyników sprzedaży, identyfikację trendów, wizualizację danych oraz generowanie prognoz opartych na analizie historycznej i algorytmach predykcyjnych.
 • Platformy sprzedaży – platformy sprzedaży, takie jak Hubspot Sales Hub, Groove czy Expandi, mogą również pomóc w prognozowaniu sprzedaży. Expandi to inteligentne oprogramowanie, które koncentruje się na automatyzacji LinkedIn oraz sprzedaży. Ułatwia generowanie treści dostosowanych do odbiorców oraz umożliwia szybkie uruchomienie kampanii marketingowej w ciągu zaledwie 15 minut, a także uzyskanie cennych wyników w ciągu 24 godzin.
 • Arkusze kalkulacyjne Excel – Excel jest powszechnie używanym narzędziem do prognozowania sprzedaży ze względu na swoją elastyczność i znajomość. Umożliwia tworzenie niestandardowych modeli prognozowania za pomocą formuł, wykresów i technik analizy danych. Szablony i dodatki Excela zaprojektowane specjalnie do prognozowania sprzedaży oferują predefiniowane ramy, które upraszczają proces prognozowania.
 • Oprogramowanie do prognozowania – dostępne są również dedykowane rozwiązania do prognozowania, takie jak Anaplan, Adaptive Insights czy Demand Works Smoothie. Oferują one zaawansowane funkcje prognozowania, umożliwiając przedsiębiorstwom tworzenie kompleksowych prognoz sprzedaży, uwzględniających dane historyczne, trendy rynkowe oraz inne zmienne. Często zawierają modelowanie scenariuszy, współpracę oraz zaawansowane algorytmy prognozujące.

Podsumowanie

Dokładne prognozowanie sprzedaży to kluczowy element sukcesu biznesowego. Wiedza na temat różnych metod prognozowania sprzedaży pozwala na wybór odpowiedniego narzędzia dla naszego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiliśmy najważniejsze metody prognozowania sprzedaży oraz wskazówki, jak je wykorzystać. W dynamicznym świecie biznesu, zdolność do precyzyjnego prognozowania sprzedaży daje przewagę konkurencyjną. Wykorzystując właściwe metryki oraz doskonaląc praktyki prognozowania, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć sukces na rynku i zrealizować swoje cele sprzedażowe.

Wojciech Idzikowski

17+ lat doświadczenia biznesowego — tyle czasu zajęło mi zdefiniowanie najlepszych praktyk w marketingu. Ponad 150 rozwiązań IT — z moją pomocą zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek. 5+ lat pracowałem jako Chief Marketing Officer w różnych firmach IT, realizowałem działania marketingowe w 64 krajach dla 5 mln użytkowników. 14+ lat pracy na Uczelni — obecnie zajmuję stanowisko Adiunkta, jestem również wykładowcą w programie MBA oraz prowadzę badania naukowe wspólnie z profesorem Uniwersytetu w Shippensburgu (USA). 34+ publikacje naukowe i rozprawa doktorska z zakresu marketingu. Uważam siebie za osobę, która najlepiej radzi sobie z danymi. Dlatego digital marketing jest obszarem, w którym czuję się najlepiej. Na podstawie wyników potrafię określić, które działania sprawdzają się najlepiej, które są najbardziej rentowne.