Skip to main content

Prognozowanie sprzedaży jest kluczowe w branży IT i software, gdzie dynamiczne zmiany rynkowe i technologiczne wymagają precyzyjnych przewidywań. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do prognozowania sprzedaży pomaga firmom lepiej planować przyszłe działania i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Oto najlepsze narzędzia do prognozowania sprzedaży w branży IT i software.

Słowa kluczowe: Prognozowanie sprzedaży w IT, narzędzia do prognozowania sprzedaży, CRM dla branży IT, Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, Zoho CRM, Pipedrive, Clari, analityka predykcyjna w sprzedaży, uczenie maszynowe w prognozowaniu sprzedaży, AI w prognozowaniu sprzedaży, pipeline sprzedaży, platformy sprzedażowe dla IT, zarządzanie sprzedażą w branży IT, rozwiązania CRM dla firm software, integracja narzędzi sprzedażowych, zarządzanie pipeline’em sprzedaży, wizualizacja danych sprzedażowych, custom forecasting tools, predictive analytics in sales.

1. Salesforce Sales Cloud

Opis: Salesforce Sales Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem CRM, które oferuje zaawansowane funkcje prognozowania sprzedaży, idealne dla firm z branży IT. Narzędzie to wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do analizowania danych sprzedażowych i generowania dokładnych prognoz.

Kluczowe funkcje:

 • Einstein AI: Rekomendacje i spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji umożliwiające ustalanie priorytetów potencjalnych klientów i możliwości.
 • Dashboardy w czasie rzeczywistym: Konfigurowalne pulpity nawigacyjne umożliwiające śledzenie wskaźników i trendów sprzedaży.
 • Zintegrowane prognozowanie: Narzędzia do wspólnego prognozowania, które umożliwiają członkom zespołu współtworzenie prognozy sprzedaży.

Korzyści:

 • Zwiększona dokładność prognozowania dzięki zaawansowanym algorytmom AI.
 • Lepsza widoczność pipeline’u sprzedaży.
 • Integracja z innymi narzędziami Salesforce, co umożliwia kompleksowe zarządzanie sprzedażą.
SalesForce Dashboard

2. HubSpot Sales Hub

Opis: HubSpot Sales Hub jest popularnym rozwiązaniem CRM, które oferuje intuicyjne narzędzia do zarządzania pipeline’em sprzedaży i prognozowania. Narzędzie to jest szczególnie cenione przez małe i średnie firmy z branży IT.

Kluczowe funkcje:

 • Zarządzanie pipe’linem: Przejrzysta wizualizacja rurociągu sprzedaży.
 • Prognozowanie transakcji: Prognozuj przychody na podstawie etapów transakcji i danych historycznych.
 • Śledzenie e-maili: Śledź interakcje e-mailowe, aby udoskonalać strategie sprzedażowe.

Korzyści:

 • Proste w użyciu, szybka adopcja przez zespoły sprzedażowe.
 • Integracja z innymi narzędziami HubSpot, co ułatwia zarządzanie całym cyklem sprzedaży.
 • Dostęp do cennych danych o interakcjach z klientami.

3. Zoho CRM

Opis: Zoho CRM jest wszechstronnym narzędziem CRM, które oferuje zaawansowane funkcje prognozowania sprzedaży. Jest to rozwiązanie kosztowo efektywne, odpowiednie dla firm każdej wielkości w branży IT.

Kluczowe funkcje:

 • Zia AI: Prognozy i analizy oparte o wykorzystanie AI.
 • Śledzenie przychodów: Monitorowanie i analiza strumieni przychodów.
 • Custom reports: Generowanie szczegółowych raportów sprzedażowych.

Korzyści:

 • Wysoka elastyczność i personalizacja.
 • Integracja z wieloma aplikacjami zewnętrznymi.
 • Możliwość dostosowania narzędzia do specyficznych potrzeb biznesowych.
Zaho CRM

4. Pipedrive

Opis: Pipedrive to narzędzie skoncentrowane na zarządzaniu sprzedażą i pipeline’em, idealne dla zespołów sprzedażowych w branży IT. Narzędzie to ułatwia prognozowanie dzięki prostemu i przejrzystemu interfejsowi.

Kluczowe funkcje:

 • Wizualizacja pipeline’u: Jasna wizualizacja etapów sprzedaży.
 • Custom forecasting: Możliwość dostosowania modeli prognozowania do indywidualnych procesów sprzedażowych.
 • Przypomnienia o aktywnościach: Automatyczne przypomnienia o kluczowych działaniach sprzedażowych.

Korzyści:

 • Łatwość użycia i szybka adaptacja przez zespoły sprzedażowe.
 • Skupienie na aktywnościach sprzedażowych, co zwiększa produktywność.
 • Dostęp do zrozumiałych i przejrzystych prognoz.
PipeDrive

5. Clari

Opis: Clari to platforma do prognozowania i analizy sprzedaży, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI i uczenie maszynowe do tworzenia precyzyjnych prognoz. Jest to idealne rozwiązanie dla większych firm z branży IT o złożonych procesach sprzedażowych.

Kluczowe funkcje:

 • AI-driven forecasting: Algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych sprzedażowych i przewidywania wyników.
 • Inspekcja pipeline: Szczegółowa analiza pipeline’u w celu identyfikacji ryzyk i szans.
 • Analizy predykcyjne: Prognozowanie sprzedaży na podstawie analizy danych historycznych i trendów.

Korzyści:

 • Wysoka dokładność prognoz dzięki zaawansowanej analityce.
 • Wczesne wykrywanie ryzyk w pipeline’ie sprzedaży.
 • Kompleksowa analiza danych sprzedażowych wspierająca decyzje strategiczne.
Clari-product-shot

Podsumowanie

Firmy wykorzystujące zaawansowane narzędzia do prognozowania sprzedaży, takie jak AI i uczenie maszynowe, odnotowują średnio 10-20% wzrost dokładności swoich prognoz sprzedażowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów o 5-10%​ (SpringerLink)​​ (Smartsheet)​. Narzędzia takie jak Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, Zoho CRM, Pipedrive i Clari wykorzystują te technologie, co umożliwia firmom lepsze zarządzanie pipeline’em sprzedaży, identyfikację potencjalnych ryzyk i szans, oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych.

Wojciech Idzikowski

17+ lat doświadczenia biznesowego — tyle czasu zajęło mi zdefiniowanie najlepszych praktyk w marketingu. Ponad 150 rozwiązań IT — z moją pomocą zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek. 5+ lat pracowałem jako Chief Marketing Officer w różnych firmach IT, realizowałem działania marketingowe w 64 krajach dla 5 mln użytkowników. 14+ lat pracy na Uczelni — obecnie zajmuję stanowisko Adiunkta, jestem również wykładowcą w programie MBA oraz prowadzę badania naukowe wspólnie z profesorem Uniwersytetu w Shippensburgu (USA). 34+ publikacje naukowe i rozprawa doktorska z zakresu marketingu. Uważam siebie za osobę, która najlepiej radzi sobie z danymi. Dlatego digital marketing jest obszarem, w którym czuję się najlepiej. Na podstawie wyników potrafię określić, które działania sprawdzają się najlepiej, które są najbardziej rentowne.