Skip to main content

Patrycja Kaczor

Pozycja: Partner

Doświadczenie zawodowe: 7+ lat (w tym 5+ w marketingu)

Email: [email protected]

O mnie

  • 5+ lat doświadczenia w marketingu, które obejmuje zarówno strategię marketingową, analizę danych, jak i tworzenie i zarządzanie treściami.
  • 15+ firm działających w branży IT miało okazję doświadczyć korzyści wynikających z mojego podejścia, które skupia się na przejrzystości, mierzalności i dostarczaniu konkretnych korzyści klientom.

Specjalizacje

  • Przeprowadzanie analiz rynkowych, w tym analiz konkurencji, trendów i segmentacji, co pozwala na tworzenie unikalnych propozycji sprzedaży i planów marketingowych opartych na modelu biznesowym.
  • Tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi, zwłaszcza przy użyciu platformy WordPress, oraz analiza zachowań użytkowników za pomocą narzędzia Hotjar.
  • Skuteczna komunikacja na platformie LinkedIn, obejmująca zarówno Direct Message (DM), jak i rozwijanie organicznej obecności.
  • Przygotowywanie strategii email marketingu.
  • Prowadzenie kampanii PPC na platformach Google Ads i LinkedIn Ads.
  • Opracowywanie strategii komunikacji marki, uwzględniając grupę docelową i rozwiązując problemy klientów, z wykorzystaniem narzędzi takich jak SEMrush, Google Search Console i Google Analytics.
  • Tworzenie treści multimedialnych, w tym pisanie scenariuszy, nagrywanie i edytowanie materiałów wideo oraz podcastów, a także promocja treści na platformach takich jak LinkedIn i YouTube.
  • Budowanie marki osobistej poprzez regularne publikowanie postów na LinkedIn w tematach związanych z marketingiem B2B w firmach IT.

Dodatkowo moje wykształcenie inżynierskie i tytuł magistra w zarządzaniu pozwalają mi nie tylko łączyć aspekty techniczne z biznesowymi, ale także porozumiewać się z klientami w sposób logiczny i konkretny. Moim celem jest wspieranie firm z branży IT w procesie rozwoju i skalowania, dostarczając kompleksowe rozwiązania marketingowe.