Skip to main content

Dobry marketing ma dziś kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Może zwiększyć świadomość marki, zaangażowanie klientów i przychody. Wybór pomiędzy marketingiem wewnętrznym a marketingiem zewnętrznym to poważna decyzja. Może mieć wpływ na rozwój, efektywność i innowacyjność Twojej firmy.

Zarówno marketing wewnętrzny, jak i outsourcingowy mają swoje zalety i wyzwania. Kluczem jest znalezienie tego, co najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Ten artykuł pomoże Ci zdecydować, kiedy skorzystać z marketingu wewnętrznego, a kiedy zlecić to firmie zewnętrznej.

Zrozumienie marketingu wewnętrznego

Marketing wewnętrzny odnosi się do firm zajmujących się wszystkimi działaniami marketingowymi wykorzystując swoje zasoby i personel.

Korzyści:

 • Kontrola: masz pełną kontrolę nad strategiami marketingowymi i przesłaniem marki. W razie potrzeby możesz dokonać szybkich korekt.
 • Współpraca: Łatwa komunikacja z innymi działami. Prowadzi to do lepszej integracji i szybszej informacji zwrotnej.
 • Doświadczenie: Twój zespół doskonale zna Twoją markę i produkty. Prowadzi to do bardziej spójnego i wiarygodnego marketingu.

Wyzwania:

 • Koszty: wyższe wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i szkolenia.
 • Innowacja: ograniczona ekspozycja na nowe trendy i pomysły. Twój zespół może przegapić najnowsze techniki marketingowe.
 • Umiejętności: możesz mieć luki w umiejętnościach w takich obszarach jak SEO, zaawansowana analityka, tworzenie treści lub zarządzanie mediami społecznościowymi.

Zrozumienie marketingu zewnętrznego

Outsourcing marketingu polega na zatrudnianiu zewnętrznych agencji lub konsultantów do zarządzania określonymi lub wszystkimi funkcjami marketingowymi, zapewniając specjalistyczną wiedzę i często efektywność kosztową. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w dużym stopniu korzystają z outsourcingu: 83% małych i średnich przedsiębiorstw zleca część swojej pracy na zewnątrz. To 27% w przypadku marketingu i 22% w przypadku IT.

Korzyści:

Wyzwania:

 • Kontrola: Mniejszy nadzór nad kampaniami marketingowymi. Może to prowadzić do rozbieżności z wizją Twojej firmy.
 • Komunikacja: Możliwe bariery, takie jak różnice w strefach czasowych i wolniejszy proces feedbacku.
 • Zarządzanie: Aby zapewnić jakość, należy starannie wybierać partnerów zewnętrznych.

Kiedy nadać priorytet marketingowi wewnętrznemu

Kiedy firmy traktują priorytetowo marketing wewnętrzny, zachowują pełną kontrolę nad strategią i realizacją, wykorzystując wewnętrzną wiedzę specjalistyczną i zgodność z wartościami firmy.

Zalety:

 • Spójność: Zapewnia silny, jednolity przekaz marki we wszystkich kanałach.
 • Wiedza: Głębokie zrozumienie Twojej marki jest ważne w przypadku długoterminowych projektów.
 • Współpraca: Łatwa i stała współpraca z innymi działami.

Przykłady:

 • Uznane marki: Potrzebują spójnego przekazu i utrzymania silnego, jednolitego wizerunku marki.
 • Poufność: Firmy przetwarzają poufne informacje, których nie można łatwo udostępnić stronom zewnętrznym.

Kiedy nadać priorytet marketingowi zewnętrznemu

Korzystanie z marketingu outsourcingowego pozwala na wykorzystanie specjalistycznych umiejętności i perspektyw zewnętrznych, optymalizując zasoby, koncentrując się jednocześnie na podstawowych działaniach biznesowych.

Zalety:

 • Specjalizacja: Najlepsze rozwiązanie w przypadku kampanii krótkoterminowych lub długoterminowych, które wymagają specjalistycznej wiedzy.
 • Ekspertyza: Dostęp do eksperckich umiejętności w obszarach, w których Twojemu zespołowi brakuje wiedzy i doświadczenia.
 • Skalowalność: łatwe skalowanie zasobów w zależności od zapotrzebowania.

Przykłady:

 • Startupy: Firmy potrzebujące szybkiego wejścia na rynek bez ponoszenia ogólnych kosztów budowy wewnętrznego zespołu oraz wskazówek ekspertów i elastycznych zasobów marketingowych.
 • Kampanie krótkoterminowe: Firmy uruchamiające konkretny produkt lub kampanię promocyjną wymagające specjalistycznych umiejętności. Firmy potrzebują dodatkowego wsparcia w szczytowych sezonach lub podczas specjalnych wydarzeń.
 • Rozwój firmy: Firmy wchodzące na nowe rynki.
 • Wymagania przekrojowych umiejętności: Firmy potrzebujące umiejętności takich jak SEO, PPC, media społecznościowe i content marketing, które wymagają całego zespołu. Projekty wymagające zaawansowanej analityki, projektowania graficznego lub wiedzy w zakresie produkcji wideo.

Podejście hybrydowe: połączenie marketingu wewnętrznego i zewnętrznego

Przyjęcie podejścia hybrydowego integruje mocne strony marketingu wewnętrznego i zewnętrznego. Może to sprzyjać innowacyjności, elastyczności i kompleksowemu zarządzaniu kampaniami.

Korzyści:

 • Elastyczność: Wykorzystuj mocne strony zespołów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Luki w umiejętnościach: uzupełnij luki w wiedzy specjalistycznej, zachowując podstawową wiedzę we własnym zakresie.
 • Pojemność: Obsługuj różne nakłady pracy bez nadmiernego zwiększania zasobów.

Przykłady

 • Planowanie strategiczne: wykonywane wewnętrznie, z pomocą zewnętrzną w przypadku specjalistycznych zadań.
 • Tworzenie treści: zarządzane zewnętrznie i zlecane na zewnątrz w celu lepszego zarządzania nakładem pracy.

Wniosek

Zarówno marketing wewnętrzny, jak i outsourcingowy mają swoje zalety i wyzwania. Właściwy wybór zależy od potrzeb i zasobów Twojej firmy.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, dopasuj strategię marketingową do celów i zasobów. Oceń swoje konkretne potrzeby, aby wybrać najlepsze podejście. Najlepszym rozwiązaniem może być strategia hybrydowa.

Krystian Żygało

8+ lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami, w tym od 4+ lat na stanowisku CEO w 0101marketing: Agencja Digital Marketingu. 34+ firmy z branży IT & Software skorzystały z mojej pomocy przy tworzeniu oferty i otrzymały zwrot z inwestycji. Specjalizuję się w zarządzaniu projektami marketingowymi dla firm IT & Software.